Επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Δημήτρης Ανδρέου

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Σχολή Ηλεκτρoλόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη

73100 Χανιά


Θέση στο χάρτη: