Slide background

Slide background

Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίες θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Για αίτηση υποψηφιότητας πατήστε εδώ

Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε με το νόμο 545/17.02.1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων». Στις 17 Ιουλίου 1977 συνεδρίασε η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, με πρόεδρο τον ακαδημαϊκό Περικλή Θεοχάρη και παρουσία του τότε Υπουργού Παιδείας Γεωργίου Ράλλη. Το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με την εισαγωγή των πρώτων 120 φοιτητών καθώς και το Γενικό Τμήμα.

Ιστορικό του Ιδρύματος

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε με το νόμο 545/17.02.1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων».

Στις 17 Ιουλίου 1977 συνεδρίασε η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, με πρόεδρο τον ακαδημαϊκό Περικλή Θεοχάρη και παρουσία του τότε Υπουργού Παιδείας Γεωργίου Ράλλη.

Το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με την εισαγωγή των πρώτων 120 φοιτητών καθώς και το Γενικό Τμήμα.

Περισσότερα...

Κτίρια & Εγκαταστάσεις

Η Πολυτεχνειούπολη είναι κτισμένη σε πανοραμική τοποθεσία στο Ακρωτήρι Χανίων, 7 Km βορειοανατολικά της πόλης και εκτείνεται σε έκταση 2.900 στρεμμάτων.

Τα μοντέρνα κτίρια που την αποτελούν διαθέτουν πολλές εγκαταστάσεις εξασφαλίζοντας όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις διδασκαλίας, εργασίας και ασφάλειας, ενώ εναρμονίζονται με το περιβάλλον αποτελώντας πρότυπο αρχιτεκτονικής σχεδίασης σε πανελλήνιο επίπεδο.

Διακρίσεις

Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναδεικνύεται στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των πανεπιστημίων της Ελλάδας στις  ερευνητικές δημοσιεύσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση και καταγράφει δείκτη που υπερβαίνει πολύ τον παγκόσμιο μέσο όρο. Τα µέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν διακριθεί για το έργο τους μέσα από την εκπαιδευτική και ερευνητική τους δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο. 

Ελένη Παπαδοπούλου

Επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μόνιμο μέλος ΕΤΕΠ στο Εργαστήριο Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Μιχάλης Κωνσταντίνου

Επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μόνιμο μέλος ΕΤΕΠ στο Εργαστήριο Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Μαρία Δήμου

Επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μόνιμο μέλος ΕΤΕΠ στο Εργαστήριο Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Δράσεις

Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και για αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα. Συνεπώς, η συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, εσωτερική και εξωτερική.

Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται τόσο στην προσπάθειά του για μείωση του κόστους λειτουργίας του με την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης πόρων και ορθότερης διαχείρισης όσο και στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των φοιτητών και του προσωπικού του. 

Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στη δέσμευσή του για συνεχή μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του, παρακολουθώντας και μετρώντας τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις, θέτοντας στόχους βελτίωσης, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τομείς όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωσης, η μείωση μετακινήσεων και η προώθηση πράσινων προμηθειών.

Ιστορική αναδρομή

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε με το νόμο 545/17.02.1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων». Στις 17 Ιουλίου 1977 συνεδρίασε η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, με πρόεδρο τον ακαδημαϊκό Περικλή Θεοχάρη και παρουσία του τότε Υπουργού Παιδείας Γεωργίου Ράλλη, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χανίων και ο Πρόεδρος του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η Επιτροπή ασχολήθηκε με τη διαδικασία απαλλοτρίωσης 3.500 στρεμμάτων γης και τη σύνταξη των σχετικών μελετών για την ανέγερση μόνιμων κτηριακών εγκαταστάσεων στο Ακρωτήρι. Φρόντισε επίσης για την απόκτηση και αναστήλωση ιστορικών κτηρίων των Χανίων για την άμεση στέγαση των υπηρεσιών (Παλαιές Φυλακές & Στρατώνες, Μεραρχία, Γαλλική Σχολή). Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή ασχολήθηκε με την οργάνωση και στελέχωση των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, κυρίως δε με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του και τη σύσταση των πρώτων εκλεκτορικών σωμάτων για τις προκηρυχθείσες θέσεις μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Αγοράστηκε επίσης ο πρώτος ηλεκτρονικός εξοπλισμός καθώς και βιβλία και περιδικά για τη βιβλιοθήκη.

Το 1981 ορίστηκε νέα Διοικούσα Επιτροπή με πρόεδρο τον Καθηγητή Θαλή Αργυρόπουλο (1982-1988) και στη συνέχεια τον Καθηγητή Θεόδωρο Λιανό (1988-89). Οι νέες Διοικούσες Επιτροπές προώθησαν το διορισμό των πρώτων μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού το 1984 καθώς και τις μελέτες ανέγερσης των μόνιμων κτηριακών εγκαταστάσεων στο Ακρωτήρι, η θεμελίωση των οποίων έγινε το Δεκέμβριο 1988.

Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό και προγραμματισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης, το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το <link dpem-department.html internal-link>Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με την εισαγωγή των πρώτων 120 φοιτητών καθώς και το <link science-department.html internal-link internal link in current>Γενικό Τμήμα. Ακολούθησαν το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-88.

Από το Σεπτέμβριο του 1989, η νέα Διοικούσα Επιτροπή με Πρόεδρο τον Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Ιωάννη Τεγόπουλο και Αντιπροέδρους τους Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης Αντώνη Φώσκολο και Ιωακείμ Γρυσπολάκη προώθησε με ταχείς ρυθμούς την ανάπτυξη της Πολυτεχνειούπολης στο Ακρωτήρι και δρομολόγησε την ανέγερση των κατάλληλων αμφιθεάτρων, εργαστηρίων και υποδομών που επιβάλλουν οι σύγχρονες απαιτήσεις σ'ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Το <link hmmy-department.html internal-link>Τμήμα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών λειτούργησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991.

Το 1993 τα Τμήματα του Ιδρύματος λειτούργησαν αυτόνομα με εκλεγμένα όργανα διοίκησης. Αμέσως μετά, κινήθηκαν οι διαδικασίες εκλογής Πρυτανικών Αρχών, σηματοδοτώντας την αυτοδύναμη πλέον λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πρώτος Πρύτανης εκλέχθηκε ο Καθηγητής Γιάννης Φίλης και Αντιπρυτάνεις οι Καθηγητές Ιωάννης Σίσκος και Θεόδωρος Μαρκόπουλος, οι οποίοι ανέλαβαν καθήκοντα στις 8-12-93.

Το <link enveng-department.html internal-link>Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος λειτούργησε για πρώτη φορά το 1997 και μερικά χρόνια αργότερα, το 2004 ιδρύθηκε  το <link arch-department.html internal-link>Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Έκτοτε, το Πολυτεχνείο Κρήτης σημειώνει συνεχή και αλματώδη ανάπτυξη. Η υψηλή ποιότητα του διδακτικού προσωπικού, των επιστημονικών συνεργατών και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού παρέχει τα καλύτερα εχέγγυα για την μελλοντική ανάπτυξη του Ιδρύματος. 

Πρώτιστο μέλημα του Πολυτεχνείου Κρήτης  είναι να παρέχει στους φοιτητές του μια εκπαίδευση που συνδυάζει την αυστηρή ακαδημαϊκή μελέτη και τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης νέων γνώσεων με την ουσιαστική υποστήριξη και την παροχή πνευματικών ερεθισμάτων στο πλαίσιο μιας δυναμικής πολυτεχνειακής κοινότητας.

Με πέντε σχολές μηχανικών -παραγωγής & διοίκησης, ορυκτών πόρων, ηλεκτρονικών και υπολογιστών, περιβάλλοντος και αρχιτεκτόνων- και αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που καλύπτουν ευρύ φάσμα της επιστήμης των μηχανικών, το Πολυτεχνείο Κρήτης προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου και αναγνωρισμένου κύρους.