Ο καθηγητής Σπύρος Ν. Αγάθος, ανακηρύχθηκε ως Επίτιμο Μέλος του διεθνούς οργανισμού IWA

Το Μέλος του Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής Σπύρος Ν. Αγάθος, ανακηρύχθηκε ως Επίτιμο Μέλος του διεθνούς οργανισμού International Water Association (IWA) για το έτος 2015

Το Μέλος του Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής Σπύρος Ν. Αγάθος, ανακηρύχθηκε ως Επίτιμο Μέλος του διεθνούς οργανισμού International Water Association (IWA) για το έτος 2015. Η διάκριση ανακοινώθηκε από τον οργανισμό IWA (με έδρα στη Χάγη) και αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό ερευνητών, επαγγελματιών και οργανισμών που σχετίζονται με τον τομέα διαχείρισης υδάτων, και που διαθέτει περισσότερα από 10,000 μέλη.

Το Σώμα των Επίτιμων Μελών του οργανισμού IWA αποτελείται από επιστήμονες με εξαίρετη συμβολή σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο στον τομέα διαχείρισης υδάτων. Ο Καθηγητής Σπύρος N. Αγάθος θα λάβει πιστοποιητικό διάκρισης από τον Πρόεδρο του IWA για την έρευνά του στους τομείς βιολογικής εξυγίανσης και μικροβιολογίας διαδικασιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.